Інформаційний центр
0(800) 500-500
У Києві 490-88-88 або 521 з мобільного (для абонентів Vodafone)
068 490 08 88 з мобільного (для абонентів Київстар)

 — з питань
Інтернет-банкінгу для приватних осіб

Для клієнтів малого та середнього бізнесу
0 (800) 505-045

Центр технічної підтримки Райффайзен Бізнес Онлайн та Інтернет-банкінгу для суб'єктів господарювання
0 (800) 505-770У Києві: 495-41-40

Режим роботи: понеділок - п'ятниця (08:00 - 19:00).

Інформаційний центр підтримки бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання:
0 (800)500-025 Режим роботи: понеділок – п'ятниця (09:00 – 18:00).

Центр цілодобової підтримки з питань еквайрингу
0 (800) 500-738 У Києві: 495-91-91

Центр із врегулювання простроченої кредитної заборгованості
0 (800) 509-900 У Києві: 496 11 46

Інформування осіб про пов'язаність із банком

Центральний офіс
01011, Україна
м. Київ, вул. Лєскова, 9


Райффайзен Лізинг Аваль

Звіт про діяльність банківського сектору ЦСЄ у 2016 році

09.06.2016

  • Очікування щодо зростання банківського сектору країн ЦЄ/ПСЄ здійснюються; Східна Європа (СЄ) перебувала під впливом серйозних негативних чинників.
  • Іноземні кредитні організації у Росії демонструють стійкість; західні банки повертаються до вужчої спеціалізації у певних нішах.
  • Коефіцієнт непрацюючих кредитів у ЦСЄ зріс приблизно до 9%, а у ЦЄ/ПСЄ знизився до близько 8% .
  • Рентабельність: прибутковість власного капіталу (RoE) на ринках ЦСЄ становить менш ніж 5%, а у ЦЄ/ПСЄ – на рівні 9,7%.
  • Співвідношення кредитів до депозитів: подальше істотне покращення в країнах регіону ЦСЄ.

 

«Так звана «нова норма», що передбачає жорсткіші вимоги до капіталу, активну участь регулюючих органів у роботі банків та надзвичайно низькі відсоткові ставки на тлі нестабільної економіки Росії та України, очевидно, стала обтяжуючим чинником, що вплинув на рентабельність банківського сектору ЦСЄ[1] Та незважаючи на те, що 2015 рік став ще одним складним роком для банківського сектору країн ЦСЄ, був помітний певний прогрес на ринках країн ЦЄ/ПСЄ, де рівень прибутковості (рентабельності власного капіталу) наблизився до 10%. Прогрес у банківській сфері ЦЄ/ПСЄ пов’язаний із покращенням або, принаймні, стабілізацією якості активів, водночас з якими також відбувається поступове зростання балансів. Загальний обсяг банківських активів у ЦЄ/ПСЄ вперше перевищив граничне значення 1000 млрд євро в 2015 році, що продемонструвало потенціал зростання регіону. Втім, заходи з регулювання банківської сфери у ЦЄ/ПСЄ, які було нещодавно впроваджено та/або які наразі є предметом обговорень (зокрема, обов’язкова конвертація валютних кредитів або додаткові вимоги до капіталу) створюють все більше перепон для повного використання потенціалу та, водночас із цим, стримують імпульс банківського сектору до подальшого економічного зростання. Росія та Україна у 2015 році перебували під впливом серйозних негативних чинників в економіці. В Росії провідні банки ЦСЄ, у тому числі РБІ, вносили корективи до своїх бізнес-моделей, концентруючи більше уваги на своїх основних сферах компетенції у «нішевих» ринках преміум-сегменту. Рівень довіри інвесторів наразі знов на підйомі, хоча на тлі  політичної напруженості в регіоні економічні прогнози залишаються стриманими. Проте незважаючи на всі ці виклики, у регіоні ЦСЄ триває зростання банківського сектору, і прихильність до регіону ЦСЄ  продовжує приносити плоди», – зазначив Карл Севельда, Голова Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ).

Така оцінка знаходить підтвердження в основних результатах за останньою версією річного Звіту про діяльність банківського сектору ЦСЄ, оприлюдненого РБІ/Райффайзен Рісерч (Raiffeisen RESEARCH) та підготовленого за участю банків мережі РБІ у ЦСЄ та Райффайзен Центробанку АГ. Звіт було презентовано на прес-конференції у Відні 9 червня 2016 року.

 

«Нова норма» та 10-відсоткові граничні значення

У рамках «нової норми» банківський сектор ЦСЄ має досягти декількох показників на рівні 10%. 1) Існуючі умови вимагають завоювання щонайменше 10-відсоткової частки ринку на малих та середніх ринках банківських послуг країн ЦЄ/ПСЄ. 2) У зв’язку зі зміною існуючої стратегічної орієнтації, середня кількість країн присутності західних кредитних організацій у ЦСЄ скорочується до дев’яти. 3) Досягнення показника рентабельності капіталу (RoE) на рівні щонайменше 10%, імовірно, залишатиметься складним завданням у наступні роки. Для кредитних організацій, присутніх у регіоні ЦСЄ, інвестори вимагатимуть надбавки на RoE щонайменше на рівні 1.5-2%. За існуючих умов, вартість акціонерного капіталу західних банків у ЦСЄ становитиме 11-13%, порівняно з 9-10% чи навіть нижче для кредитних організацій у Західній Європі. 4) Іншим складним завданням для кредитних організацій із ЦСЄ, що здійснюють діяльність у СЄ, залишається скорочення частки непрацюючих кредитів у відповідному субрегіоні до рівня нижче за 10%. 5) Ще одним аспектом «нової норми» у банківській сфері ЦСЄ є зміна вагових коефіцієнтів субрегіонів з огляду на загальний обсяг банківських активів. У результаті скорочення обсягів діяльності на ринках Росії та інших країн СЄ, частка Росії в активах провідних західних банків у ЦСЄ в 2016 році може скоротитись до 10-відсоткового рівня або нижче.

 

Очікування щодо зростання банківського сектору країн ЦЄ/ПСЄ здійснюються; СЄ перебувала під впливом серйозних негативних чинників

«У банківському секторі ЦСЄ насправді залишаються можливості для зростання. У короткостроковій перспективі ми очікуємо на істотне зростання ринків ЦЄ/ПСЄ, а в найближчій перспективі – на зростання у роздрібному бізнесі. У довгостроковій перспективі існує реальна можливість досягнення темпів зростання обсягу кредитів на рівні близько 8-10% у річному обчисленні. Наш прогноз щодо ЦЄ/ПСЄ також підтверджують загальні тенденції розвитку ситуації у банківському секторі країн Заходу, де процес зменшення боргового навантаження вже великою мірою завершено. З огляду на вимоги щодо підвищення маржі та рентабельності, не варто недооцінювати необхідність консолідації у банківському секторі ЦЄ/ПСЄ», - пояснює Гюнтер Дойбер, керівник підрозділу досліджень ринків цінних паперів та валют ЦСЄ у РБІ/Райффазен Рісерч та один із основних авторів Звіту про діяльність банківського сектору ЦСЄ.

В цілому, СЄ у 2015 році перебувала під впливом серйозних негативних чинників, внаслідок чого помітно погіршилась якість активів (частка непрацюючих кредитів у СЄ становила 7-9%, при цьому в Україні цей показник був на рівні 20-40%), та навіть більшою мірою вони вплинули на зниження рентабельності та показник прибутковості власного капіталу, що становив мінус 0,1% (для порівняння, у ЦСЄ цей показник складав близько 5%, а у Єврозоні – 6%). За словами Дойбера, основною причиною негативної рентабельності знову стало істотне зниження доходів учасників банківського сектору України у зв’язку з певними викликами в операційній діяльності та необхідністю істотної рекапіталізації. Крім того, у 2014-2015 роках відбулося наймасштабніше очищення банківської системи СЄ за останнє десятиріччя, і багато банків Росії та України було виведено з ринку.

 

Західні банки повертаються до більш вузької спеціалізації у певних нішах

У цілому, західні банки у ЦСЄ вже не орієнтуються на істотне збільшення частки ринку в країнах ЦСЄ, а намагаються забезпечити своє позиціонування у певних прибуткових (нішевих) сегментах (наприклад, роздрібному бізнесі). Вони продовжують оцінку загальних бізнес-моделей для ринків ЦСЄ, розвиток яких є вкрай неоднорідним, та робити наголос на оптимізації витрат і зниженні ризиків, орієнтуючись на клієнтів преміум-сегменту. Тому сьогодні  існує вища ймовірність скорочення обсягів діяльності західних банків у ЦСЄ (зокрема, кількості відділень) або їх виходу з певного сегменту бізнесу або ринку, ніж масштабних заходів щодо злиття та поглинання в регіоні. Втім, залишається можливість реалізації певних менш масштабних, ситуативних угод злиття та поглинання (наприклад, купівля портфелів у цільових сегментах бізнесу) західними банками в ЦСЄ. Кількість окремих угод злиття та поглинання може навіть дещо зрости, оскільки жорстка боротьба за підвищення рентабельності викликає необхідність розширення частки ринку в окремих сегментах бізнесу.

 

Коефіцієнт непрацюючих кредитів у ЦСЄ зріс приблизно до 9%, а у ЦЄ/ПСЄ знизився до близько 8%

Якість активів, що вимірюється на основі коефіцієнту непрацюючих кредитів (NPL), на  ринках ЦСЄ суттєво різнилась. У ЦЄ в 2015 році продовжувався загальний тренд щодо покращення якості активів, що сприяло зниженню коефіцієнта непрацюючих кредитів до 7,3% (у 2014 році цей показник становив 8,5%). За винятком Угорщини, де коефіцієнт непрацюючих кредитів ще близький до 10%,  цей показних у країнах ЦЄ навіть нижчий та становить 6,4% (у 2014 році він становив 6,8%). На ринках ПСЄ також  відбулись покращення якості активів у певних межах, та коефіцієнт непрацюючих кредитів у 2015 році знизився з 19% до 15%.

На відміну від ситуації покращення або принаймні стабілізації якості активів у ЦЄ/ПСЄ, на всіх трьох ринках у СЄ протягом минулих 12-18 місяців відбулося істотне погіршення. Залежно від підходу до вимірювань, коефіцієнт непрацюючих кредитів у Східній Європі підвищився з 4-6% у 2013 до близько 7-9% у 2015 році. В Росії коефіцієнт непрацюючих кредитів підвищився з 4,5% у 2013 до більш ніж 7% у 2015 році (приблизно 6,5% у сегменті кредитування юридичних осіб та 9-10% у роздрібному бізнесі). У 2016 році аналітики Raiffeisen RESEARCH очікують на помірне посилення негативних тенденцій щодо коефіцієнтів непрацюючих кредитів у банківському секторі СЄ, що переважно пов’язано з Росією та меншою мірою з Білоруссю.

За інформацією Гюнтера Дойбера, основний виклик на 2016 рік полягає у підтриманні коефіцієнту непрацюючих кредитів у ЦСЄ на рівні нижче граничного значення 10%. У ЦЄ/ПСЄ триває тенденція щодо зниження коефіцієнту непрацюючих кредитів, та він може впасти до менш ніж 8%. Оскільки коефіцієнт непрацюючих кредитів у СЄ може наблизитись до 10-відсоткового граничного значення або перевищити його, очікується, що в регіоні ЦСЄ цей показник буде трохи нижчим за 10%.

 

Рентабельність: прибутковість власного капіталу (RoE) у ЦЄ/ПСЄ на рівні 9.7%, а на ринках ЦСЄ – менш ніж 5%

Рентабельність банківського сектору країн ЦСЄ в 2015 році, як і раніше, була неоднорідною. Загальний показник RoE у ЦСЄ впав нижче 5% (у 2014 році цей показник досягав 6,9%) порівняно з 6% у Єврозоні. На всіх ринках банківських послуг СЄ відбулось істотне та широкомасштабне зниження рентабельності. У 2015 році показник RoE у країнах СЄ становив мінус 0,1%. Водночас у країнах ЦЄ/ПСЄ відбувся помітний прогрес, і показник RoE тут досягав 9,7%.

На відміну від 2014 року, коли фінансові результати були від’ємними на ринках банківських послуг трьох країн ЦЄ/ПСЄ (Угорщини, Словенії та Румунії), у 2015 році збитковим був результат лише в Хорватії.

 

Співвідношення кредитів до депозитів: подальше істотне покращення в країнах регіону ЦСЄ

На продовження тренду останніх років майже на всіх ринках банківських послуг країн ЦСЄ у 2015 році відбувалося залучення дуже істотного обсягу депозитів, і в більшості випадків обсяг депозитів зростав набагато швидше, ніж обсяг кредитів. Тому загальний показник співвідношення кредитів до депозитів у банківському секторі країн ЦСЄ у 2015 році знов істотно покращився, сягнувши найнижчого рівня за багато років. На поточний момент коефіцієнти співвідношення кредитів до депозитів у країнах ЦЄ та ПСЄ становлять, відповідно, 92% та 86% – це найкращий показник за період із 2005-2006 рр. З урахуванням коефіцієнту співвідношення кредитів до депозитів СЄ на рівні 88%, коефіцієнт співвідношення кредитів до депозитів ЦСЄ загалом становить дещо менше 90%. Великі універсальні банки наразі можуть здійснювати діяльність на ринках банківських послуг усіх країн ЦСЄ з коефіцієнтом співвідношення кредитів до депозитів на рівні нижче 100%.

 

Звіт про діяльність банківського сектору країн ЦСЄ у 2016 році оприлюднено на сайті http://www.rbinternational.com/ceebankingsectorreport2016
[1] У контексті Звіту про діяльність банківського сектору, Центральна та Східна Європа (ЦСЄ) включає в себе субрегіони: Центральна Європа (ЦЄ) – Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Словакія та Словенія; Південно-Східна Європа (ПСЄ) – Албанія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Румунія та Сербія; та Східна Європа (СЄ) – Білорусь, Росія та Україна.

 

Архiв

Для смартфонів

Показники Банку*

на 30 червня 2018 р.
млрд грн
Статутний капітал6,15
Капітал9,29
Активи68,41

* згідно з МСФЗ(неаудована)

Курси валют

Райффайзен Банк Аваль*НБУ*
 куп.прод.**
$28,20028,570
33,25033,800
Руб.0,3610,370

* станом на 21.10.2020 09:06

** у т.ч. застосовуються для погашення валютних кредитів у центрах самообслуговування

 
$28,370700
33,504400
10  Руб.3,636600

* станом на 21.10.2020 09:08

** у т.ч. застосовуються для погашення валютних кредитів у центрах самообслуговування

Курси валют в Raiffeisen Online*
 куп.прод.
$28.22028.550
33.27033.780

* станом на 21.10.2020 09:06

$/€ 0,8468
€/$ 1,1810

Крос-курси НБУ

Корисні посилання