Інформаційний центр
0(800) 500-500
У Києві 490-88-88 або 521 з мобільного (для абонентів Vodafone)
068 490 08 88 з мобільного (для абонентів Київстар)

 — з питань
Інтернет-банкінгу для приватних осіб

Для клієнтів малого та середнього бізнесу
0 (800) 505-045

Центр технічної підтримки Райффайзен Бізнес Онлайн та Інтернет-банкінгу для суб'єктів господарювання
0 (800) 505-770У Києві: 495-41-40

Режим роботи: понеділок - п'ятниця (08:00 - 19:00).

Інформаційний центр підтримки бізнес-клієнтів з питань валютного регулювання:
0 (800)500-025 Режим роботи: понеділок – п'ятниця (09:00 – 18:00).

Центр цілодобової підтримки з питань еквайрингу
0 (800) 500-738 У Києві: 495-91-91

Центр із врегулювання простроченої кредитної заборгованості
0 (800) 509-900 У Києві: 496 11 46

Інформування осіб про пов'язаність із банком

Центральний офіс
01011, Україна
м. Київ, вул. Лєскова, 9


Райффайзен Лізинг Аваль

Принципи Групи Райффайзен

Кодекс професійної поведінки групи РБІ

Інструкції з етичного маркетингу в Групі РЦБ PDF, 128,4 КБ


 

Обмеження у відносинах з клієнтами

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», як учасник міжнародної банківської Групи Райффайзен, приділяє значну увагу дотриманню національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

Фінансові послуги Райффайзен Банку Аваль не можуть використовуватись для проведення/здійснення заборонених операцій, зокрема, операцій:

1) пов’язаних із діями, забороненими/обмеженими згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;

2) прямо або опосередковано пов’язаних із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), політики Банку та Групи Райффайзен;

3) з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку та Групи Райффайзен;

4) що мають ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та/або можуть призвести  до порушення або до здійснення ризикової діяльності.

У відповідності до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, запроваджених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України та протидії терористичній діяльності.

Згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями України, Банк дотримується міжнародних санкцій Організації Об’єднаних Націй згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів. Політика Банку як члена Групи Райффайзен також передбачає обов’язкове дотримання санкцій, запроваджених Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки (у тій частині, в якій їх дотримується Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, контролер міжнародної банківської Групи Райффайзен).

Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (у тому числі проведення заборонених операцій за рахунками, переказ коштів без відкриття рахунку для проведення заборонених операцій, використання власних або кредитних коштів Банку для прямого або опосередкованого фінансування заборонених операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови у проведенні операції, наданні кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами. Клієнт повинен обґрунтовано довести той факт, що його операції не відносяться да заборонених операцій, в т.ч. з наданням підтверджуючих документів.


1. Види діяльності, заборонені/обмежені відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, Ради ЄС тощо), політики Банку та Групи Райффайзен

 1. Тероризм (фінансування тероризму)
 2. Обіг наркотичних речовин
 3. Проституція
 4. Корупція та хабарництво (отримання/надання/обіцянка/вимога неправомірної вигоди)
 5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 6. Порушення прав людини, зокрема:
 • порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
 • порушення трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення України;
 • порушення відповідних міжнародних договорів ООН та актів міжнародних організацій з питань прав людини;
 • порушення прав місцевого та корінного населення.

Банк не може бути залучений до здійснення операцій з підтримки виробництва продукції/товарів/послуг, які можуть використовуватися для розгону демонстрацій, політичних заворушень та інших порушень прав людини.

 1. Діяльність, наслідком якої може бути тривалий негативний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема руйнування тропічних дощових лісів, забруднення навколишнього середовища, водних ресурсів тощо. Діяльність клієнта не повинна порушувати законодавства України та міжнародних договорів про захист навколишнього природного середовища.
 2. Діяльність, пов‘язана із постачанням військового озброєння, в тому числі зброї, військового обладнання, що може використовуватись для внутрішніх репресій або агресії проти іноземних держав, постачання військових матеріалів до держав, в яких відбуваються або очікуються збройні конфлікти чи політичні заворушення.

Ділові відносини з суб’єктами азартного бізнесу встановлюються Банком лише за умови, що така діяльність відповідає вимогам законодавства України.

Банк не встановлює кореспондентські відносини з «фіктивними» банками (shell banks).


2. Операції, заборонені або обмежені у відповідності до міжнародних санкцій

Міжнародні санкції PDF, 1,28 МБ


3. Санкції України

Перелік фізичних та юридичних осіб, по відношенню до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) PDF, 1,87 МБ

Перелік нормативних актів, на підставі яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) PDF, 144,0 КБ


4. Ризикова діяльність.

Ознаки ризикової діяльності визначаються Національним банком України, зокрема, такими ознаками є:

1) проведення клієнтами фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або, якщо клієнтом не надані  документи (інформація) щодо його фінансового стану, змісту діяльності/фінансової операції, його реальних фінансових можливостей, або в разі невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у Банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/або змісту діяльності (соціального статусу) клієнта. Звертаємо увагу, що договір про надання/отримання фінансової допомоги/позики не є документально підтвердженим джерелом коштів та не може бути прийнятий Банку для здійснення фінансової операції;

2) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку*, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов'язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо);

*Ознаки ризикових операцій з готівкою PDF, 154,9 КБ

3) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;

4) ініціювання/здійснення фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених документів або таких, що мають ознаки підроблених, недійсних (нікчемних);

5) здійснення фінансової операції клієнтом, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, без надання до Банку документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;

6) неодноразове проведення клієнтом фінансових операцій з перерахування коштів за кордон як здійснення авансових платежів (попередньої оплати) на виконання зовнішньоекономічного(них) договору(рів), за яким(и) контрагент(и) неодноразово порушує(ють) виконання/не виконує(ють) умов(и) відповідного(них) зовнішньоекономічного(них) договору(рів);

7) проведення фінансових операцій клієнтами, щодо яких Банк позбавлений можливості  вжити достатніх заходів для встановлення їх кінцевого(вих) бенефіціарного(их) власника(ків) [контролера(рів)] та/або щодо яких є підстави вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(вих) бенефіціарного(них) власника(ків) [контролера(рів)], в т.ч у разі встановлена Банком інформація про кінцевого(вих) бенефіціарного(них) власника(ків), яка не відповідає інформації, вказаній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

8)  наявність у Банку підозр/припущень, що ґрунтуються на результатах аналізу наявної інформації та можуть свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції.

Для смартфонів

Показники Банку*

на 30 червня 2018 р.
млрд грн
Статутний капітал6,15
Капітал9,29
Активи68,41

* згідно з МСФЗ(неаудована)

Курси валют

Райффайзен Банк Аваль*НБУ*
 куп.прод.**
$27,15027,650
31,80032,850
Руб.0,3680,380

* станом на 13.08.2020 12:39

** у т.ч. застосовуються для погашення валютних кредитів у центрах самообслуговування

 
$27,526600
32,396100
10  Руб.3,753300

* станом на 13.08.2020 08:36

** у т.ч. застосовуються для погашення валютних кредитів у центрах самообслуговування

Курси валют в Raiffeisen Online*
 куп.прод.
$27.17027.630
31.82032.830

* станом на 13.08.2020 12:39

$/€ 0,8497
€/$ 1,1769

Крос-курси НБУ

Корисні посилання